موسسه راهیان نور آسمان هشتم نیازمند نیروی فعال جهت مدیریت و پیشبرد امور و فعالیت های اجرایی و نرم افزاری خود می باشد.

حوزه اصلی فعالیت این موسسه اسکان نیازمندانی است که توان مالی نداشته و برای بار اول جهت زیارت به حرم امام رضا (ع) مشرف می شوند می باشد. آدرس موسسه واقع در سرشور 37 بوده و پیاده تا حرم یک ربع فاصله دارد. مجموعه یک هتل آپارتمان بوده که نیازمندان را در خود اسکان داده تغذیه نموده و جهت زیارت به حرم مطهر می برد. درصورت تمایل جهت همکاری فرم زیر را تکمیل کنید :